mapa strony   |   kontakt   |

Budżet Szkoły

PLAN FINANSOWY

Szkoła Podstawowa w Zarszynie sporządza miesieczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB 28S i RB 27S oraz sprawozdania kwartalne RBN i RBZ.

Wydatki szkoły mieszczą się w planie finansowym i są wydatkowane zgodnie z działami,rozdziałami i paragrafami na dany rok. Plan zatwierdzony jest przez Radę Gminy Zarszyn. Zmian dokonuje się na podstawie wniosków składanych przez Dyrektora szkoły do Urzędu Gminy Zarszyn, po zatwierdzeniu przez Radę Gminy lub Wójta.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Ćwiąkała
Dokument z dnia: 28.09.2014
Dokument oglądany razy: 875
Opublikował: Krzysztof Ćwiąkała
Publikacja dnia: 28.09.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl